Jak byla vosa Marcelka ráda, že je.

Čunderle, Michal
Bookman, 2005. 171 s.