Jak byl vynalezen židovský národ.

Sand, Shlomo
Vydání první. Rybka Publishers, 2015. 491 stran