Jak budovat multi level marketing : kudy cesta vede a kudy ne.

Toman, Ivo
4., upr. vyd. TAXUS International, 2008. 78 s.