Jahody na stéble trávy : Valigurky z Kopečka, kniha třetí.

Křenek, Jiří; il. Bružeňák, Jan
3. vyd. Blok, . 204 s.