Jádro věci : Návrh soust. programu jak odstraniti současnou krisi hospodářskou a finanční.

Dorazil, Vladimír
V. Dorazil, 1921. 152 s.