Jádro pudla : malá encyklopedie nejfrekventovanějších rčení, přísloví a sentencí.

Krátký, Josef; il. Jirák, Ota
1. vyd. Šebek & Pospíšil, 1991. 174 s.