Jadran : turistická příručka pro cestující k moři Jaderskému.

ed. Sedláček, Josef
Turistický spolek Adria, 1923. 55 s., 1 l