Jacques Fesch : nový lotr po pravici.

Kořenek, Josef; Karas, Petr
Matice cyrilometodějská, 1996. 23 s.