Jack Nicholson.

Hendrich, Vladimír
Čs. filmový ústav, 1987.