Jáchym, tovaryš houslařský, na zkušené : báseň.

Beneš Buchlovan, Bedřich; il. Svolinský, Karel
Vilém Šmidt, 1942. 23 s.