Jáchym Ondřej hrabě Šlik.

Lukášek, Josef Václav
Nákladem firmy V. Horák, 1913. 340 s.