Jachting : metodika jachtingu pro výcvik mládeže.

Vitáček, J
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, 1955. 130 s.
Edice: Učební texty pro školení dobrovolných trenérů a cvičitelů ; č. 10/10