Já vraždím.

Faletti, Giorgio
Vyd. 1. Rybka, 2005. 421 s.