Já, ty, my : o výchově ke správným vztahům mezi lidmi : sborník.

Schwarz, Karel; Hermochová, Soňa
1. vyd. Ústav pro kulturně výchovnou činnost, . 222 s.