Já su stěhovavý pták : I'm a migrating bird : Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981) : [výstavy Galerie výtvarného umění v Chebu, 16. února - 17. dubna 2006, Muzeum umění Olomouc, 29. červen - 17. září 2006.

Schmidtová, Natalie; Pohribný, Arsén; ed. Šimková, Anežka
Vyd. 1. Muzeum umění Olomouc, 2006. 152 s.