Já + On.

Moravia, Alberto; Hartl, Pavel
1. vyd. v ČSFR. Nakladatelská společnost Richter, 1992. 254 s.