Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem.

Vaculíková, Madla
2., dopl. vyd. Máj, 2012. 220 s.