Já.

Bezruč, Petr
Mor.-slez. bibliofilové, 1935. [8] s.