J. Stalin : stručný životopis.

Vydání první. Svoboda, . 93 - [I] s.
Edice: Politika - sociologie - národohospodářství ; řada a - sv. 1