J.K. Tyla Kde domov můj? : S dějinami hymny té a pozdější přídavky i překlady.

Tyl, Josef Kajetán; Bačkovský, František; Růžička, Rob
2., rozmnož. vyd. J.K. Tyl, 1884. 32 s.