J. Ex. hrabě František Thun z Hohenšteina, c. k. místodržící v království Českém : kritika úřadní činnosti Jeho Excellence.

Arbes, Jakub
[J. Arbes], . 256, 272 s.; 256 s.