J.B. Foerster : jeho životní pouť a tvorba : 1859-1949 : [vydáno k poctě devadesátých narozenin národního umělce J.B. Foerstra na konci jubilejního roku 1949].

ed. Bartoš, Josef; ed. Pražák, Přemysl; ed. Plavec, Josef
Národní hudební vydavatelství Orbis, 1949. 420 s.