J. A. Komenský a vědy o přírodě a člověku.

Floss, Pavel
Kraj. pedagog. ústav, 1983. 80 s.