J.A. Komenského vlastní životopis : ze spisu "Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou".

Komenský, Jan Amos
Ústřední nakladatelství učitelstva československého, 1900. 132 s.