J.A. Komenského Myšlenky o pokoji.

Komenský, Jan Amos
Čsl. odbočka svět. aliance pro pěstování mezinárodního přátelství prostřednictvím církví, 1924. 21, [II] s.