J.A. Comenius : scholarum novi ordinis formator.

Komenský, Jan Amos; ed. Klučka, Metoděj; ed. Kopecký, Jaromír
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 216 s.