Investiční strategie pro třetí tisíciletí.

Kohout, Pavel
5., přeprac. a rozš. vyd. Grada, 2008. 287 s.
Edice: Investice