Integrální antropologie na prahu 21. století.

Wolf, Josef
1. vyd. Karolinum, 2002. 439 s.