Inšpektor Pilát zasahuje.

Karp, A. R
1. vyd. Slavín, 1969. 106 s.