Indie bez závoje.

Sichrovsky, Harry
1. vyd. Svobodné slovo-Melantrich, 1957. 275, [8] s.