Indická republika.

Krása, Miloslav
3., přeprac. a dopln. vyd. Svoboda, 1986. 378 s.
Edice: Zeměmi světa