[In memoriam] T.G.M : Smuteční projev guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše dne 24. září 1937 k uctění památky presidenta Osvoboditele Dr. T.G. Masaryka : Proneseno na schůzi Bankovní rady Národní banky Československé dne 24. září 1937.

Engliš, Karel
Národní banka Československá, 1937. [V] s.