Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa : rukověť zeměpisu všeobecného a zvláštního (oblastního). Díl I.

Čermák, Jiří
3., oprav. a rozšíř. vyd. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935. XVI, 464 s.