Ilustrované kuchařské předpisy pro naše hospodyňky od Dr. A. Oetkera.

Firma Dr. A. Oetker, 1937. 56 s.