Ilustrované dějiny světové. Díl III, Novověk.

Kosina, Jaroslav
2., opravené a značně rozšířené vydání. Jos. R. Vilímek, 1926. 621 s., 1 list