České země za posledních Přemyslovců : The Czech lands during the reign of the last Přemyslids : (1253-1310).

Žemlička, Josef; ed. Opat, Jaroslav; il. Vlnas, Vít
1. vyd. Litera, . 96 s.
Edice: Ilustrované české dějiny ; sv. 4