Ilustrátoři Aleš, Bouda, Lada, Svolinský, Trnka : Katalog výstavy, Praha 1973.

Novák, Bohumil
Pedagog. museum J.A. Komenského, 1973. 88, [1] s.