Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbüttelu : Les enluminures de la légende Venceslavienne de Gumpold à Wolfenbüttel : studie k dějinám středověkého malířství v Čechách : s 55 obrazy.

Friedl, Antonín
Filosofická fakulta University Karlovy, 1926. 212 s., [30] l. obr. příl
Edice: Facultas philosophica universitatis Carolinæ Pragensis. Práce z vědeckých ústavů ; 13