Illustrovaný zeměpis všech dílů světa : rukověť zeměpisu všeobecného i zvláštního (oblastního). Díl druhý.

ed. Machát, František
2., rozmn. vyd. Nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1924. x, 662 s., [20] s. obr. příl., 2 mapy