Illustrovaný průvodce po král. hlavn. městě Praze, se statí historickou a místopisnou.

Šlechta, Jan
Horschke, 1891. 582 s.