III. sjezd rodáků kraje bohutínského.

Volné sdružení rodáků kraje bohutínského se sídlem v Praze, 1932. 95 s.