Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii.

Husserl, Edmund
Vyd. 1. OIKOYMENH, . 2 sv. (339, 380 s.); 339 s.
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 44, 58