Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Aleš Havlíček
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Filozofická fakulta, . 150
Edice: Studia philosophica ; 7