Ideální žena.

Karssen, Gien
Luxpress, 1992. 95 s.