Idea Československého státu.

Kapras, Jan; ed. Němec, Bohumil; ed. Soukup, František
Lid. vyd. L. Mazáč, 1936. 613 s., 1 příl