Idea Československa a střední Evropa : sborník příspěvků z konference konané k 75. výročí 28. října 1918 v Brně a v Martině ve dnech 28.-30. října 1993.

ed. Kučerová, Stanislava
Vyd. 1. Doplněk, 1994. 312 s.