IAS/IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví : [principy, metodologie, interpretace : novelizovaná verze k 1.1.2005].

Krupová, Lenka; Vašek, Libor; Černý, Michal R
Vyd. 1. VOX, 2005. 1050 s.
Edice: Účetnictví