I z nich budou jednou rodiče.

Mareš, Karel
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 94 s.
Edice: Rodičům o výchově dětí ; sv. 53