I ty, synu můj? : román.

Čech, František
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1923. 288 s.
Edice: Ludmila : sbírka zábavné četby pro český lid ; roč. 24, sv. 1-2