I tento list považujte za neúplný : dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi.

Deml, Jakub; Fencl, Matěj; ed. Kořínková, Šárka
Dauphin, 2011. 467 s.
Edice: Jakub Deml: Korespondence ; sv. 2